Strata ID Nama Saintifik Lokasi
TA-Kr TA-Kr-19-19 Peltophorum Pterocarpus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-18 Peltophorum Pterocarpus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-17 Adenanthera pavonina Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-16 Peltophorum Pterocarpus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-15 Adenanthera pavonina Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-14 Adenanthera pavonina Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-13 Peltophorum Pterocarpus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-12 Peltophorum Pterocarpus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-11 Peltophorum Pterocarpus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-10 Peltophorum Pterocarpus Lihat

Halaman 223 dari 228, menunjukkan 10 rekod daripada 2,277