Strata ID Nama Saintifik Lokasi
PST PST-19-12 Fragrea Fragrans Parking teksi Lihat
PST PST-19-11 Fragrea Fragrans Parking teksi Lihat
PST PST-19-10 Xanthostemon chrysanthus Lihat
PST PST-19-9 Xanthostemon chrysanthus Lihat
PST PST-19-8 Xanthostemon chrysanthus Lihat
PST PST-19-6 Xanthostemon chrysanthus Lihat
PST PST-19-5 Entrolobium Saman Tapak siarkaki KRC Lihat
PST PST-19-4 Tamarindus indica Kawasan siarkaki KRC Lihat
BK BK-19-33 Pterocarpus indicus Lihat
TA-Kr TA-Kr-19-21 Peltophorum Pterocarpus Lihat

Halaman 84 dari 90, menunjukkan 10 rekod daripada 898